Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zajęcia on-line

30 listopada 2020

W planie zajęć on-line dla klas IV  - VIII wystąpiły zmiany. Prosimy o sprawdzenie aktualnego planu.

AG