Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konsultacje dla uczniów klasy VIII

18 listopada 2020

Od piątku 20 XI 2020 dla uczniów klasy VIII będą odbywały się konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, 45 minut z każdego przedmiotu.
lekcja 2. (9:20) język angielski
lekcja 3. (10:10) język polski
lekcja 4. (11:00) matematyka

Bardzo proszę, aby uczeń przychodzący na konsultacje miał podpisane OŚWIADCZENIE.
Może być wydrukowane lub napisane w podobnym brzmieniu.

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń  przeciwepidemicznych i  ZASAD KONSULTACJI.

Konsultacje nie są obowiązkowe i nie będzie podczas nich sprawdzana obecność. Postaramy się, aby osoby, które nie mogą w nich uczestniczyć miały przekazane wszystkie ważne informacje.

AG