Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Informacje na czas nauki zdalnej

27 października 2020

Szanowni Państwo Rodzice uczniów IV-VIII
Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie

Rozpoczynamy zdalne nauczanie i mam nadzieję, że przebiegnie ono spokojnie dla naszych uczniów.
Obecnie przewidywany czas to 2 tygodnie i ufam, że potem wrócimy do stacjonarnej pracy.
W związku z reorganizacją pracy klas IV-VIII chciałbym przekazać Państwu kilka informacji w związku z zapytaniami i wątpliwościami, które niektórzy z Państwa zgłaszali.

Pracować będziemy według dotychczasowego planu lekcji.
Ze względu na brak możliwość użytkowania przez część uczniów sprzętu komputerowego umożliwiającego nauczanie on-line wprowadziłem zasadę, żeby materiały do pracy dla wszystkich były wysyłane mailowo (najczęściej przez LIBRUS-a) albo w dniu poprzedzającym, wieczorem albo wcześnie rano, aby uczniowie już najpóźniej o 10.00 byli w ich posiadaniu i mogli pracować.
Wraz z materiałami nauczyciel będzie określał czas jaki jest na zapoznanie się z nimi i ewentualne zrealizowanie przesłanych zadań.
Natomiast dla uczniów, którzy posiadają wystarczający sprzęt komputerowy zajęcia on-line dodatkowo będą prowadzone w wymiarze do 50% zajęć tygodniowo w godzinach zgodnych z planem lekcji. Ograniczenie do 50% jest związane również z wymogami bhp, aby uczniowie nie spędzali zbyt wiele czasu przed ekranami komputerów.
Niektórzy z Państwa zadają pytanie po co była sonda o sprzęt na początku roku szkolnego. Zapytanie o możliwości sprzętowe wiązało się z uzyskaniem informacji czy w naszej szkole będzie możliwe w znacznym stopniu przejście na zajęcia on-line. Niestety wyniki tego sondażu pokazały, że wielu uczniów nie posiada wystarczającego sprzętu i możliwości korzystania z zajęć on-line. Te komputery, które jesteśmy w stanie udostępnić nie zaspakajają potrzeb wszystkich uczniów.
W związku z tym również poprosiłem Nauczycieli, aby zakres materiału został ograniczony do niezbędnego minimum koniecznych treści do realizacji podstawy programowej, na okres zdalnego nauczania.
Jednocześnie proszę Państwa Rodziców o wzięcie pod uwagę, że jeśli nauka zdalna miałaby trwać dłużej niż dwa tygodnie będziemy zmuszeni prosić o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy, który umożliwi pracę on-line jako formę obowiązkową dla wszystkich. W takim wypadku brak udziału w zajęciach on-line będzie traktowane jako nieobecność.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie