Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Organizacja pracy szkoły od dnia 26 X 2020

23 października 2020

Zgodnie z komunikatem Premiera od 26.10.2020 - 8.11.2020 obowiązuje zdalne nauczanie dla klas IV - VIII.

Materiały do pracy będą przekazywane przez Librusa, zgodnie z planem lekcji. Materiały na dany dzień będą przesyłane do godziny 10:00. Podczas nauczania zdalnego obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania (zamieszczony w zakładce "wymagania edukacyjne").

 

Klasy I - III funkcjonują w szkole wg obowiązującego planu lekcji. Pierwsza lekcja będzie rozpoczynała się o 8:30.

Godziny pracy świetlicy oraz wydawania obiadów dla klas I - III nie ulegają zmianie.

 

Dla uczniów, którzy nie posiadają możliwości kontaktu ze szkołą za pośrednictwem Internetu, ze względu na brak komputera, jest możliwość wypożyczenia sprzętu ze szkoły. Do dyspozycji są 4 laptopy i 6 tabletów. Proszę Rodziców o zgłaszanie chęci wypożyczenia do sekretariatu w poniedziałek w godz. 11:00 - 15:00 pod nr. telefonu 12 421 18 70.