Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 16

8 września 2020

 1. Przy wejściu na salę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
 2. Dzieci korzystają z szatni w Sali gimnastycznej z zachowaniem dystansu społecznego a w razie potrzeby w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum).
 3. Przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń jest niemożliwe.
 4. Na lekcji pamiętamy o dystansie społecznym.
 5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem lub odkaża płynem do dezynfekcji.
 6. Każdy uczeń powinien posiadać butelkę z wodą. Zakaz dzielenia się swoim piciem.
 7. Podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 8. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi ( np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton i biegi przełajowe)
 9. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną przeprowadzone na otwartej przestrzeni. (PROSIMY O ZABEZPIECZENIE ODPOWIEDNIEGO STROJU SPORTOWEGO, ADEKWATNEGO DO POGODY!)
 10. Przedmioty znajdujące się w Sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować będą usunięte lub dostęp do nich będzie uniemożliwiony.
 11. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 12. W Sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

EW