Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Informacja dotycząca zebrań z Rodzicami

8 września 2020

W dniu 10 września nie odbędą się planowane zebrania z rodzicami.

Spowodowane jest to brakiem możliwości spełnienia wymagań sanitarnych w dobie pandemii tzn. zachowania dystansu 2 m między uczestnikami spotkania.

Celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania szkoły uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentami szkoły i aktualnymi regulaminami oraz złożenie stosownych oświadczeń przekazanych Państwu za pośrednictwem uczniów.

W sprawach pilnych i wymagających osobistego kontaktu z wychowawcą zapraszam na spotkania w salach klas w godz. 17:00 – 18:00 we czwartek 10.09.2020 z zachowaniem rygorów sanitarnych (maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk, dystans społeczny). W tym dniu nie będzie przedłużonego dyżuru świetlicy.

Proszę również o przedłużenie kadencji trójek klasowych rodziców do czasu możliwości przeprowadzania wyborów tj. do czasu odwołania obostrzeń sanitarnych.

Bogdan Dobrucki
dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie