Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 16 w Krakowie

4 września 2020

obowiązujące od 7 września 2020 roku

1.  Do świetlicy, jak i  do szkoły przychodzą tylko całkowicie  zdrowe dzieci przyprowadzane przez zdrowych rodziców/opiekunów.

2.  Świetlica działa od godziny 7.00.

3.  W godzinach od 7.00 do 7.30 uczniowie pod opieką jednego rodzica/opiekuna, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych (w ubranej maseczce na nos i usta, ze zdezynfekowanymi rękoma i po zmierzeniu temperatury potwierdzającej brak podwyższonej gorączki), przebierają się przy szafkach i są przekazywani do Sali 01

4.  Od godziny 7.30 uczniowie po przygotowaniu się do zajęć, są podprowadzani przez rodziców/opiekunów do schodów w lewej (zielonej) klatce schodowej, którą to klatka wchodzą już  sami do świetlicy na 1 piętro. Na schodach i na korytarzu dyżurować będą nauczyciele czuwając nad bezpiecznym przemieszczaniem się uczniów.

Rodzice nie wchodzą na schody – mogą przebywać tylko na parterze.

5.  Po lekcjach uczniowie zapisani do świetlicy oczekują na rodziców/opiekunów w salach świetlicowych na 1 piętrze.

6.  Do godziny 15.00 rodzice/opiekunowie mogą zgłosić się po odbiór dziecka na portierni. Uczeń zostanie sprowadzony na parter przez pracownika szkoły.

7.  Po godzinie 15.00 rodzice/opiekunowie będą mogli wejść po ucznia do świetlicy z zachowaniem zasad sanitarnych i przestrzegając dystansu społecznego (2 m). Rodzicowi/opiekunowi nie wolno wchodzić do sal świetlicowych - może  w drzwiach poprosić o przekazanie dziecka i z nim zejść na parter.

Cały ciąg komunikacyjny będzie dezynfekowany po odebraniu ostatniego dziecka tj. od 17.15.