Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zwrot podręczników

31 sierpnia 2020

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021, a niektórzy uczniowie nie zwrócili do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników i książek.
Przypominamy, iż ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

Komplety podręczników należy zapakować w reklamówkę/worek, zawiązać i opisać w widocznym miejscu: imię i nazwisko ucznia, klasa.
Za książki zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia pozycji.

W trakcie zwrotu książek należy zachować zasady bezpieczeństwa (zachowanie zalecanego dystansu – min. 2 m, maseczka)

BM