Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego

28 sierpnia 2020

Aktualizacja z dnia 28.08.2020.

Organizacja dnia 1 września 2020 r.

W związku z wprowadzeniem żółtej strefy ograniczeń dla miasta Krakowa zmienia się sposób organizacji rozpoczęcia roku szkolnego i zostają wprowadzone dodatkowe obostrzenia sanitarne.

Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły tylko z jednym Rodzicem. Uczniowie pozostałych klas idą do swoich sal pod opieką nauczycieli (bez Rodziców). 

Przewidywany czas każdego spotkania - 45 minut.

klasa 1 - godz. 9:00 - sala gimnastyczna

klasa 2 - godz. 9:00 - sala 29

klasa 3 - godz. 9:00 - sala 27

klasa 4 - godz. 10:00 - sala 25

klasa 5 - godz. 10:00 - sala 12

klasa 6 - godz. 10:00 - sala 20

klasa 7a - godz. 11:00 - sala 14

klasa 7b - godz. 11:00 - sala 01

klasa 8 - godz. 11:00 - sala 23

Uczniowie zobowiązani są do przyniesienia OŚWIADCZENIA. Oświadczenie jest warunkiem wpuszczenia ucznia do szkoły.

Na częściach wspólnych szkoły (korytarz, toaleta) uczniowie zobowiązani są o noszenie maseczek zakrywających  usta i nos oraz dezynfekcję rąk. Przy wejściu będzie również mierzona temperatura.

1 IX świetlica będzie czynna 9:00 - 16:00. Prosimy o przesyłanie drogą mailową do 31 VIII na adres (swietlicasp16krakow@gmail.com) karty uczestnika świetlicy. Oraz zdeklarowanie, czy dziecko będzie korzystało z opieki w dniu 1 IX 2020.

Karta uczestnika świetlicy - do pobrania (word)

Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021 będzie w niedzielę 6 września o godzinie 11:00 w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 53a.