Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Obiady

25 sierpnia 2020

Informacja dla Rodziców!

Informujemy, że obiady dla dzieci będą wydawane w stołówce szkolnej od dnia 02-09-2020, koszt obiadu wynosi 4,70 zł.

Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadu będzie zgłoszenie e-mailowe do dnia 01-09-2020 na adres mailowy: sp16.intendent@gmail.com oraz dostarczenie do wychowawcy załączonej deklaracji w formie papierowej do dnia 04-09-2020 r.

Deklaracja korzystania z obiadów.