Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zmiana zapisu w procedurach dotycząca ilości dzieci przebywających w grupach w przedszkolu w związku z nowelizacją wytycznych przeciwpandemicznych GIS

6 lipca 2020

W związku z nowelizacją wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ulega zmianie zapis w Wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu Nr 17 w Krakowie w warunkach pandemii COVID -19 podczas dyżuru w lipcu 2020 r.

Aktualne wytyczne GIS, MEN, MZ