Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zwrot komputerów

17 czerwca 2020

Uprzejmie prosimy o zwrot komputerów, jakie zostały wypożyczone uczniom w drodze umowy na czas nauki zdalnej.
Komputery będą przyjmowane we czwartek 24 czerwca 2020.

Prosimy o zgłaszanie się do p. Marty Olszewskiej.

W trakcie zwrotu książek należy zachować zasady bezpieczeństwa (zachowanie zalecanego dystansu – min. 2 m, maseczka)