Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zwrot podręczników

17 czerwca 2020

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników i książek.
Przypominamy, iż ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

Książki będą odbierane na parterze szkoły. 

Daty oddawania podręczników:

klasy I - III       23 czerwca 2020 (wtorek)

klasy IV - VII    24 czerwca 2020 (środa)

klasa VIII         26 czerwca 2020 (piątek) 

Komplety podręczników należy zapakować w reklamówkę/worek, zawiązać i opisać w widocznym miejscu: imię i nazwisko ucznia, klasa.
Za książki zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia pozycji.

W trakcie zwrotu książek należy zachować zasady bezpieczeństwa (zachowanie zalecanego dystansu – min. 2 m, maseczka)