Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Egzaminy ósmej klasy

16 czerwca 2020

16 - 18 VI 2020 uczniowie klasy ósmej naszej szkoły przystąpili do pierwszego w ich edukacji egzaminu. Zdawali język polski, matematykę i język angielski.

Wszyscy uczniowie zgłosili się na egzamin. Odbył się on zgodnie z procedurami i zachowaniem wytycznych dotyczących epidemii. Zdający dostosowali się do wszystkich wymagań i procedur. Wynik egzaminów uczniowie poznają i otrzymają zaświadczenia 31 lipca 2020r.

Uczniowie z pozytywnym nastawieniem wychodzili po kolejnych egzaminach.