Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Egzamin ósmoklasisty

10 czerwca 2020

Uczniowie przychodzą na galowo o godz. 8.30 z legitymacją lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i oświadczeniem rodziców.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Maseczkę będzie można zdjąć w sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc.

Do szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo. Na parterze będą mieli zmierzoną temperaturę i zdezynfekują ręce.

Na salę egzaminacyjną można zabrać ze sobą tylko długopis (pióro) z czarnym tuszem (niezmazywalnym), a na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów szkolnych. (proszę zabrać zapasowy długopis)
Można przynieść małą butelką wody.
Nie wolno wnosić urządzeń elektronicznych, telefonów komorowych, maskotek, książek. Rzeczy osobiste zostawiają w szafce..

Wszyscy zobowiązani są do zachowania zasad przedstawionych w wytycznych CKE dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty.

Oświadczenie