Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego

10 czerwca 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
w Krakowie

Coraz bliżej koniec roku szkolnego.

W związku z tym proszę o zapoznanie się z kilkoma informacjami organizacyjnymi, które, mam nadzieję, ułatwią nam dotarcie do szczęśliwego finału roku szkolnego 2019/2020

Najpierw bardzo serdecznie dziękuję całemu Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Nauczycielom, za piękną, z pełnym oddaniem, pracę dydaktyczną w wyjątkowych, ekstremalnych warunkach. Jestem pod wrażeniem zaangażowania, pracowitości i otwartości na anormalne warunki, jakimi wykazali się wszyscy Nauczyciele naszej szkoły tworząc zdalne nauczanie, tak naprawdę ad hoc. Już to mówiłem, ale chcę jeszcze raz powtórzyć, że chylę czoło przed pracą w wyjątkowych warunkach Nauczycieli naszej szkoły, którzy dali radę temu wyzwaniu.
Także składam wyrazy szacunku i uznania Rodzicom, za pracę z uczniami, za przyjęcie i, co najważniejsze, uniesienie ciężaru procesu edukacyjnego w większym stopniu niż do tej pory bywało oraz za wyrozumiałość i życzliwość w tworzeniu i realizowaniu zdalnego nauczania.
I oczywiście Uczniom, którzy, w zdecydowanej większości, poradzili sobie w tych wyjątkowych warunkach, wyrazy uznania, a oceny będą efektem tego co udało się zrobić.

Teraz do rzeczy bieżących.
15 czerwca zostaną wystawione ostateczne oceny z przedmiotów i zachowania. Będzie się można z nimi zapoznać, podobnie jak od 29 maja można się było zapoznać z ocenami proponowanymi, w dzienniku elektronicznym Librus.
Konferencję klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej naszej szkoły zwołam na 24 czerwca i wówczas zostaną zatwierdzone wyniki kończącego się roku szkolnego.
Choć dzień 26 czerwca jest ostatnim dniem zajęć w roku szkolnym, to jednak z powodu pandemii w tym dniu nie są przewidziane żadne spotkania ani uroczystości.
Świadectwa będą gotowe 26 czerwca, jednak ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia się w zbiorowiskach ludzkich, sposób odbioru świadectw będzie następujący:
Klasa VIII – świadectwa będą wydawane dnia 26 czerwca od godziny 10.00, pojedynczo, w odstępach 10 minutowych, zgodnie z porządkiem alfabetycznym w Sali nr 19, z zachowaniem rygorów sanitarnych: odstępy między odbierającymi zgodnie z wytycznymi 2 m, odstępy czasowe między odbierającymi 10 minut, odbierać świadectwa mogą tylko osoby zdrowe (przy wejściu badanie temperatury), w maseczkach i rękawiczkach.
Po odbiór świadectwa może się zgłosić uczeń, bądź rodzic. Gdyby jednak nie był możliwy w tym dniu odbiór świadectwa, na inny termin proszę umówić się z Panią Wychowawczynią Dorotą Łach.

Uczniowie i Rodzice pozostałych klas będą mieli następujące możliwości:
albo:
1. Odebrać świadectwo, po wcześniejszym zgłoszeniu Pani Wychowawczyni, która ustali harmonogram odbioru, w dniach:
  a. 29 czerwca, poniedziałek - klasy I i III
  b. 30 czerwca, wtorek - klasy IV, V i VI b
  c. 1 lipca, środa – klasa VI a i VII
  d. 2 lipca, czwartek – klasa II
Podczas odbierania świadectwa obowiązywać będą rygory sanitarne: odstępy między odbierającymi zgodnie z wytycznymi 2 m, odstępy czasowe między odbierającymi 10 minut, odbierać świadectwa mogą tylko osoby zdrowe (przy wejściu badanie temperatury), w maseczkach i rękawiczkach.

Lub:
2. Zgłosić do 25 czerwca Pani Wychowawczyni chęć otrzymania skanu świadectwa na podany adres mailowy. Skany będą rozsyłane od 26 czerwca. Po oryginały, które będą przechowywane w szkole, będzie się można zgłosić w ostatnim tygodniu sierpnia, przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego, gdy, miejmy nadzieję, warunki wrócą do normalności. Jeśli nie, informacje będą podane 24 sierpnia, jak będzie można odebrać świadectwo.

Ostatnia możliwość to:
3. bez specjalnego zgłaszania, po prostu odebranie świadectwa w ostatnim tygodniu sierpnia, gdy, miejmy nadzieję, warunki wrócą do normalności. Jeśli nie wrócą, informacje będą podane 24 sierpnia, jak będzie można odebrać świadectwo.

Życzę Państwu miłych, spokojnych i bezpiecznych wakacji oraz jak najszybszego powrotu do normalności.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie