Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konsultacje dla uczniów klas 4 - 8

28 maja 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

zgodnie z informacją MEN od dnia 1 czerwca będą odbywały się w szkole konsultacje dla uczniów klasy IV - VIII.

Uczeń przychodzący na pierwsze konsultacje przynosi ze sobą "Oświadczenie", które zostawia na portierni i jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad obowiązujących w szkole.

Poniżej zamieszczamy:

Zasady obowiązujące podczas konsultacji,

Oświadczenie rodziców,

Wytyczne GIS, MZ i MEN,

PLAN KONSULTACJI:   klasa 4a,  klasa 5klasa 6a,   klasa 6b,   klasa 7aklasa 8a.