Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Funkcjonowanie świetlicy w związku z pandemią

19 maja 2020

Informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Śniadeckiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Krakowie
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
w związku z pandemią COVID-19

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły w związku z pandemią COVID-19, decyzje o rozpoczęciu działalności świetlicy szkolnej podjęte będą w oparciu o dogłębną analizę potrzeb i możliwości przy zachowaniu staranności i troski o bezpieczeństwo Dzieci i Personelu Szkoły.
Termin wznowienia zajęć w świetlicy szkolnej uzależniony jest od zakończenia prac organizacyjnych, w tym opracowania procedur, zapewnienia środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych i innych środków higienicznych.
Przewidywany termin rozpoczęcia funkcjonowania świetlicy - nie wcześniej niż od 25 maja 2020 r.
Zajęcia w świetlicy będą od 7.00 do 17.00.
Dzieci przyprowadzane mogą być tylko od 7.00 do 8.00.
Ostateczna decyzja o terminie wznowienia zajęć w świetlicy zostanie podjęta do 22 maja 2020 r.

Pełna treść informacji dotyczącej funkcjonowania świetlicy

       > Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

       > Oświadczenie Rodziców/Opiekunów

Wytyczne GIS, MZ I MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna