Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Nauczanie zdalne

25 marca 2020

Szanowni Państwo,
Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie

Rozpoczynamy dzisiaj, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, zdalne nauczanie.

Uprzejmie proszę o sumienne podejście do tej nowej, niewątpliwie wymagającej od nas wysiłku, formy edukacji, która jest wprowadzona nie w związku z jakimś eksperymentem czy z powodu wątpliwej pogoni za nowinkami, ale jest konsekwencją odpowiedzialnej walki z pandemią.

Na ten czas, od 25 marca do 10 kwietnia, wprowadzam nowy, tymczasowy plan zajęć. Nie jest on odzwierciedleniem planu dotychczasowego ale jest dostosowaniem rozkładu lekcji do realizacji podstawy programowej w ramach zdalnego nauczania.

Materiały do pracy będą przesyłane rodzicom uczniów klas I-III i uczniom klas IV-VIII, poprzez program Librus lub, jeśli tak ustalone zostanie między nauczycielem i uczniami bądź rodzicami, drogą mailową, rano, w dniu w którym są lekcje, chyba że indywidualnie uczniowie którejś klasy ustalą inaczej z nauczycielem przedmiotu.
Otrzymujecie Państwo albo materiały do pracy (ewentualnie wskazanie gdzie te materiały należy znaleźć) wraz z opisem czynności jakie należy wykonać, albo link do konkretnego materiału medialnego czy strony pracy. Nauczyciel określi również sposób pracy, termin jej wykonania oraz poda Państwu sposób weryfikacji realizacji materiału (jeśli taka weryfikacja będzie przewidziana), a także ewentualny sposób oceniania efektów nauki tego fragmentu materiału.

Na drodze mailowej macie Państwo możliwość konsultowania się z nauczycielami, tak w sprawach sposobu realizacji materiału jak i sposobu oceniania, a w przypadku innych wątpliwości zwrócić się o pomoc do wychowawcy klasy lub do dyrekcji (dyrektor@sp16.com.pl).

Jestem pewny, że damy radę przejść przez ten niewątpliwie trudny czas, w spokoju realizując nasze podstawowe obowiązki także na drodze zdalnego nauczania.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie