Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole.

11 marca 2020

Szanowni Państwo.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolu i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie opiekuńcze dla dzieci przedszkola oraz klas I-III, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.

Od 16-25 marca br. zarówno szkoła jak i przedszkole będą zamknięte.
W związku z powyższym nie będą prowadzone ani zajęcia dydaktyczne ani opiekuńcze.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6