Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Informacje w sprawie środków ochrony przeciwko koronawirusowi

28 lutego 2020

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej prosimy o rozsądną profilaktykę, która pomoże uniknąć ewentualnego zachorowania na choroby wirusowe (w tym ostatnio koronawirusa).

Prosimy przede wszystkim o przypomnienie dzieciom konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania (do chusteczki lub w łokieć, przedramię), unikania dotykania oczu nosa i ust nieumytymi rękami;

Apelujemy również o nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, prosimy o bezzwłocznie powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Informujemy, że rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

Całodobowa infolinia NFZ dotycząca koronawirusa: tel. 800 190 590.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: ul. Makuszyńskiego 9; tel. 12 644 91 33, 12 644 93 72

Najnowsze informacje można znaleźć na stronach:
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Ministerstwa Zdrowia
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Dyrekcja ZSP 6 w Krakowie