Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs: Kraków oczami dziecka

18 lutego 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem:
Kraków oczami dziecka
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie na fotografii mało znanego - ulubionego miejsca w Krakowie.

3. Cele konkursu:

 • Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
 • Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
 • Budzenie zainteresowań miastem Krakowem.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.
 • Wszystkie fotografie powinny być wywołane na papierze fotograficznym w formacie A4 oraz posiadać na odwrocie informacje (imię i nazwisko autora fotografii, klasa, tytuł zdjęcia, dokładny adres przedstawionego miejsca).
 • Fotografie należy dostarczyć do p J. Sitnik lub świetlicy szkolnej w kopercie A4.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 06.03.20 (piątek)
 • Każdy uczestnik ma obowiązek załączyć do prac oświadczenie dotyczące samodzielnego wykonania pracy.
 • Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą prac.

5. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

7. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie.

8. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.

9. Zadaniem Komisji oceniającej będzie:

 • kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,
 • ocena zgłoszonych fotografii,
 • przyznanie nagród.

10. Przy ocenie zdjęć jury uwzględniać będzie:

 • zgodność fotografii z postawionym tematem,
 • wartość artystyczną,
 • jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

11. Wyniki konkursu zostaną podane w terminie 13.03.20

12. Fotografie wszystkich uczestników zostaną wystawione w Szkole Podstawowej nr 16 w Krakowie.

13. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Józefa Sitnik.

JS