Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

20 grudnia 2019

Rodzicom i Uczniom przypominamy,
w dniach 2 i 3 stycznia 2020r. (czwartek i piątek)
nie ma w szkole zajęć dydaktycznych.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tym dniu zapewniane są na świetlicy szkolnej od godziny 7.00 do 16.00.

 

W roku szkolnym 2019/2020 zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia (poniedziałek) do 1 stycznia (wtorek). Pierwszy dzień nauki szkolnej w 2020 roku to 7 stycznia (wtorek).

AG