Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Złote Pióro”

3 kwietnia 2017

Zachęcamy Wszystkich Uczniów naszej Szkoły do udziału w konkursie literackim o tematyce „ Współczesna bajka o Wiśle” lub „Nieznana legenda o Wiśle”. Celem przedsięwzięcia jest m.in. wyszukiwanie talentów, pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni. Utwór może zawierać tekst o objętości 1 strony kartki papieru a-4, pisanego czcionką Arial 11, odstępy między wierszami min. 1,0. Uczestnik może przedstawić w Konkursie jeden utwór.

Wszystkich chętnych do udziału, zachęcamy do współpracy z Panią Elżbietą Kosieniak, która chętnie pomoże przy pisaniu pracy na konkurs.
Prace należy oddać Pani E. Kosieniak do 19.04 - celem ewentualnej korekty tekstu i przesłaniu wszystkich prac w terminie podanym w ogłoszeniu.

Formy literackie do wyboru wg definicji:
-Bajka- krótki utwór literacki zawierając morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku (promythium) lub na końcu (epimythium) utworu albo wynikać z jego treści.

-Legenda- opowieść dotycząca życia świętych i bohaterów lub jakichś wydarzeń historycznych, nasycona motywami fantastyki i cudowności, lub osobie otoczonej niezwykłą sławą, lub zmyślone lub przesadzone historie dotyczące sławnych ludzi, miejsc albo zdarzeń historycznych.