Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Uroczyste otwarcie stołówki

18 listopada 2019

Zakończyła się przebudowa kuchni i stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. Posiłki  są teraz przygotowywane w "nowym" miejscu. Prace obejmowały remont kuchni oraz pomieszczeń gospodarczych. W związku z tym wyremontowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt kuchnię, jadalnię i magazyny żywnościowe. Inwestycja kosztowała prawie 1,5 miliona złotych.

W piątek (15 listopada br.) uroczystego otwarcia nowej kuchni i stołówki dokonali: Pani Iwona Żurkowska - przedstawiciel Wydziału Edukacji - Kierownik Referatu Szkół Ogólnokształcących, Pani Beata Tracka-Samborska - Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Pan Tomasz Daros - Radny Miasta Krakowa - Przewodniczący Rady Dzielnicy I. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie z trójek klasowych i pracownicy zespołu.

Po przecięciu wstęgi przyszedł czas na wspólne zwiedzanie kuchni i słodki poczęstunek.

AG