Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

"To się w ścieku nie mieści" -warsztaty edukacyjne

20 października 2019

W dniu 16 października 2019r. klasa VII uczestniczyła w warsztatach na terenie oczyszczalni ścieków w Płaszowie.

Celem kampanii "To się w ścieku nie mieści" jest uświadomienie mieszkańcom Krakowa, że wpływ na środowisko, w którym żyjemy ma każdy z nas. Niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, traktowanie ich jak kosze na śmieci, negatywnie wpływa na proces technologiczny zachodzący na oczyszczalni, środowisko naturalne, stan kanalizacji, a także może przyczyniać się do zwiększenia populacji szczurów.

Uczniowie spróbowali swoich sił przy prowadzeniu fizyko-chemicznych doświadczeń, przetykaniu rur czy też produkując biogaz za pomocą specjalnej aplikacji. Kilkuosobowe zespoły rywalizując między sobą poznały kluczowe procesy zachodzące na oczyszczalni.

Dzięki ścieżce edukacyjnej „To się w ścieku nie mieści!” uczniowie mieli okazję uświadomić sobie wpływ i znaczenie codziennych czynności na stan środowiska naturalnego.

AG