Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Gra terenowa

18 września 2019

W dniu 19.09.2019r. uczniowie klas 4 - 8 wzięli udział w grze terenowej, która odbyła się w Starym Podgórzu. Zadaniem uczestników było wypełnienie kart pracy na podstawie: dostarczonych przez organizatorów materiałów dydaktycznych oraz obserwacji miejsc, do znalezienia których niezbędne okazały się umiejętności czytania map i obsługi kompasu.

Podczas gry uczniowie poznali i pogłębili swoją wiedzę historyczną na temat: Rynku Podgórskiego, Kościoła Św. Józefa, Parku Bednarskiego, Placu Lasoty, Starego Cmentarza w Podgórzu, Kopca Krakusa, Wzgórza Lasoty z kościółkiem Św. Benedykta i Fortem „Benedykt”.
Odwiedzając miejsca pamięci dzieci zapaliły znicze i oddały hołd zasłużonym mieszkańcom Podgórza oraz więźniom zamordowanym przez hitlerowców w Kamieniołomie Liban.

Zakończenie gry odbyło się na Wzgórzu Lasoty. Po oddaniu organizatorom wypełnionych kart uczniowie wymienili wrażenia podczas wspólnego drugiego śniadania a następnie pod opieką wychowawców wrócili do szkoły.

ASz