Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Finał konkursu "Prawo i My"

16 czerwca 2019

13 czerwca 2018 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, pl.Wszystkich Świętych 3-4 odbył się finał konkursu "Prawo i My", organizowanego przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Była to już XVIII edycja tego konkursu, przeznaczonego dla uczniów klas VI szkół podstawowych.
Tematyka konkursu obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu: ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego, przepisów ruchu drogowego, ustawy o strażach gminnych oraz elementów prawa konstytucyjnego. Elementem konkursu było również przygotowanie projektu plakatu w formacie A3, zwracającego uwagę na kwestie bezpieczeństwa pieszych.
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Ernest Jaksa, Kasper Gut - Słaby i Justyna Szewczuk zajęła VI miejsce. Uczniowie otrzymali dyplom i nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy!

KM