Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Półfinał konkursu "Prawo i My"

20 maja 2019

W piątek 17 maja 2019 roku w Oddziale I Śródmieście Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Walerego Sławka 10 odbył się półfinał konkursu "Prawo i My" organizowanego przez Straż Miejską. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Kasper Gut - Słaby, Ernest Jaksa oraz Justyna Szewczuk z powodzeniem rozwiązała test składający się z 50 pytań i tym samym zakwalifikowała się do finału konkursu, który odbędzie się 13 czerwca br. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa.
Głównym celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów klas szóstych na temat obowiązujących w Polsce przepisów prawa, kreowanie pozytywnych wzorów zachowań i postawy asertywnej wobec patologii społecznej, uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania prawa a także przedstawienie zadań i sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej.
Serdecznie gratulujemy!

MK