Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Informacja dotycząca klasyfikacji rocznej

11 maja 2019

Szanowni Państwo w związku z zakończeniem roku szkolnego harmonogram pracy szkoły będzie następujący:

16 maja - zebranie z rodzicami; podanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

30 maja - oceny proponowane,

11 czerwca - wystawienie ocen,

17 czerwca - rada klasyfikacyjna,

21 czerwca - zakończenie roku szkolnego.