Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zebrania z Rodzicami

8 maja 2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zebrania z Rodzicami
16 maja 2019r. o godzinie 17:00.

(podanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną)

AG