Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Informacja dla uczniów klas VIII

24 kwietnia 2019

25 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

W tym roku o przyjęcie do klas pierwszych starać się będą ostatni absolwenci wygaszonych gimnazjów oraz pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych. Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem informatycznego systemu rekrutacyjnego Omikron. Kandydaci objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu (https://krakow.e-omikron.pl) z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach. Zapraszamy do sekretariatu po odbiór haseł.

EK