Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Egzamin z języka polskiego

15 kwietnia 2019

15 IV 2019 uczniowie klas ósmych naszej szkoły przystąpili do pierwszego w ich edukacji egzaminu. Punktualnie o godzinie 9 uczniowie otrzymali arkusze z zadaniami z języka polskiego.

Wszyscy uczniowie zgłosili się na egzamin. Odbył się on zgodnie z procedurami. Wynik egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca – wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym ósmoklasiści otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

Po napisaniu testu uczniowie  wyszli z sal z pozytywnym nastawieniem.

AG