Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Egzamin ósmoklasisty

11 kwietnia 2019

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. odbędą się w naszej szkole egzaminy ósmoklasisty. 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ważna legitymacja szkolna). Obowiązuje strój galowy.

2. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz w przypadku egzaminu z zakresu matematyki linijkę (nie wolno korzystać z kalkulatora).

3. Nie wolno przynosić urządzeń telekomunikacyjnych na egzamin.

 

EK