Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Organizacja pracy 15, 16 i 17 IV 2019

10 kwietnia 2019

Szanowni Państwo

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. odbędą się w naszej szkole egzaminy ósmoklasisty. 

Zgodnie z informacją, jaką otrzymali Państwo we wrześniu, są to dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują się na ich wysłanie do szkoły). Jest to zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)    

Jednocześnie informuję, że pracownicy naszej szkoły i przedszkola biorą udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli i pracowników oświaty. Bardzo możliwe, że strajk obejmie również czas egzaminów.  Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą, jeśli tylko macie możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom na czas strajku, nie przysyłajcie ich do szkoły i przedszkola. W sytuacjach szczególnie trudnych postaramy się Państwu pomóc w miarę możliwości organizując zajęcia opiekuńcze.

O zmianach będę informować na bieżąco na stronie internetowej oraz portalu Librus.

Z poważaniem
Bogdan Dobrucki
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie