Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Projekt taneczno-teatralny

15 marca 2017

Zapraszamy wszystkie dzieci z klas 4-6 do projektu artystycznego opartego o taniec i teatr.

Opiekunem projektu jest Pani Marta Wołowiec-tancerka, choreografka, nauczycielka tańca, na stałe związana z Krakowskim Centrum Choreograficznym oraz Centrum Młodzieży w Krakowie.


Przesłuchanie (pierwsze spotkanie) odbędzie się 27 marca o godzinie 16.30 w sali gimnastycznej.


Próby odbywać się będą w poniedziałki w dniach: 3, 10 , 24 kwietnia oraz 8, 15, 22 i 29 maja w godzinach 16:30-18.00.