Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zwiedzanie Kopalni Soli "Wieliczka"

24 marca 2019

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny - 21 marca, wychowawcy klas piątych zorganizowali dla swoich uczniów wyjazd do Wieliczki.

Podczas spaceru przez Kopalnię Soli „Wieliczka” uczniowie poznali najpiękniejsze legendy – o św. Kindze, o Skarbniku, o Bieliczce. Towarzyszący grupie przewodnik przybliżył tradycje i obyczaje wielickich górników oraz zachęcił do wykonania zadań wzorowanych na dawnych pracach górniczych m.in. toczenia bałwana.

Po ciekawej, ale i męczącej podziemnej przygodzie, uczniowie zregenerowali siły przy wspólnej kolacji i udali się do kompleksu noclegowego pod ziemią. W zdrowym, solnym mikroklimacie Komory Słowackiego uczniowie mieli okazję do odpoczynku i zabawy oraz naładowania akumulatorów na kolejne miesiące nauki.