Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wyniki konkursu

15 marca 2017

Nasi Uczniowie wzięli udział w XIX Konkursie Dziecięcej Twórczości Plastycznej.

Celem konkursu było m.in. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży, a także oddziaływanie na środowisko cywilne poprzez działanie artystyczne i twórcze dzieci i młodzieży.

Organizatorzy Konkursu: Klub 6 Brygady Powietrznej i Kluby Wojskowe.

Wyniki Konkursu:

I miejsce: Mikołaj Szuwalski kl. 3a

wyróżnienie: Wiktoria Kuracińska kl. 3a i Anielka Wesołowska kl. 2b.

GRATULUJEMY!