Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

8 lutego 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 odbył się szkole 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
W naszej szkole w ramach DBI 2018 w dniach 4-8 lutego uczniowie klas I-VIII podczas lekcji informatyki uczestniczyli w kursach e-learningowych: „Zuźka i Tunio poznają internet”, „Internet bez hejtu” oraz „W sieci”, których celem było podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń w internecie,  zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci oraz uwrażliwienie na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci.

ET-Sz