Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W KRAKOWIE

14 marca 2017

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 01 kwietnia 2017r. odbędzie się Drużynowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Krakowie.

Turniej ma charakter wewnętrzny i jest podzielony na 2 kategorie. Kategoria I młodsza – dzieci w wieku przedszkolnym (ostatnie grupy przedszkolne) oraz dzieci szkolne w przedziale I – II klasa szkoły podstawowej. Kategoria II starsza – dzieci szkolne w przedziale III – VI klasa szkoły podstawowe oraz dzieci starsze (max II klasa gimnazjum) uczęszczające na zajęcia szachowe w różnego rodzaju domach i centrach kultury oraz sekcjach i kołach szachowych (bez przynależności klubowych). Zarówno w pierwszej jak i drugiej kategorii obowiązuje ta sama zasada. Skład osobowy drużyny 4 + 1 rezerwa. Po każdej rundzie turnieju kapitanowie drużyn wymieniają w składzie 1 zawodnika z rezerwy (zasada rotacyjna). W każdej drużynie musi wystąpić przynajmniej jedna zawodniczka. Ostateczny termin zgłaszania drużyn do zawodów do dnia 17.04.2017r. Zgłoszenia do turnieju oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 693 135 528. 

Turniej zostanie rozegrany na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie ul. Dietla 70.


Dla zwycięskich drużyn przewidziane są nagrody. Miejsca I – III puchary dla placówek reprezentowanych przez daną drużynę.
Dla zawodników (indywidualnie) z drużyn zajmujących miejsca I – III medale. Dla wszystkich uczestników dyplomy oraz upominki.