Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Spotkanie z historią

10 stycznia 2019

10 stycznia uczniowie klas VI i VIII mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Tomaszem Jamróz-Piłsudskim komendantem Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Piechoty 1 Brygady Legionów J. Piłsudskiego. Jego przodek Adam Piłsudski był młodszym bratem Józefa. Pan Tomasz Wystąpił w historycznym umundurowaniu, opowiedział o dziejach formacji legionowych i ludziach, którzy je tworzyli. Przedstawił w zwięzły sposób drogę do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku oraz historię rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego do czasów teraźniejszych. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań oraz wykonania pamiątkowej fotografii.

AG