Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs Matematyczny KANGUR

8 stycznia 2019

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
odbędzie się 21 marca 2019 (czwartek)

Udział w konkursie mogą brać uczniowie z klas II - VIII.
Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie opłaty - 9 zł od uczestnika oraz pisemna zgoda Rodziców/opiekunów.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek. W tym roku jest to układanka przestrzenna w postaci kuli-breloczka.

Termin zgłaszania uczestników – to 31.01.2019r.
Ze względu na termin ferii zimowych proszę o wcześniejsze wpłaty i podpisane oświadczenia zgody na udział w konkursie.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu: REGULAMIN, OŚWIADCZENIE


Aneta Górak