Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach

22 listopada 2018

Uczniowie klasy 5b i 6 lekcje historii i plastyki odbyli 22 listopada 2018r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach. Dzieci miały możliwość zapoznania się ze zbiorami muzeum.
Zobaczyli zgromadzone tam wspaniałe obrazy min. Jana Matejki, Marcelego Baciarellego, Piotra Michałowskiego, Jacka Malczewskiego i innych. Oglądanie było doskonałą okazją do przypomnienia dramatycznych wydarzeń historycznych: upadku państwa na wskutek rozbiorów, nieudanymi próbami odzyskania niepodległości (insurekcja kościuszkowska, wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe). Ogromne wrażenie na uczniach wywarł zwłaszcza Hołd Pruski Jana Matejki. Duże emocje wywołał również obraz Jacka Malczewskiego Introdukcja, przedstawiający chłopca – Malarczyka, który siedzi na ławce zapatrzony w dal. Wszyscy natychmiast poznali, że reprodukcja tego płótna znajduje się w naszej szkole koło jadalni.  Uczniowie mogli również zapoznać się z różnymi technikami malarstwa, dostrzec różnice i podobieństwa.

 AG