Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października 2018

Rodzicom i Uczniom przypominamy,
że dnia 2 listopada (piątek)
nie ma w szkole zajęć dydaktycznych.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tym dniu zapewniane są na świetlicy szkolnej od godziny 7.00 do 16.00.
1 listopada 2018r. Dzień Wszystkich Świętych jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

 

EK