Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Rekrutacja 2017/2018

20 lutego 2017

Rekrutacja do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Jana Śniadeckiego w Krakowie
rozpoczęła się 18. kwietnia 2017 r. o godz. 9:00

Prezentacja o naszej szkole

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, które zamieszczone zostały poniżej.

 Zapisy do klasy pierwszej: od 18 kwietnia 2017 do 8 maja 2017.

Terminarz rekrutacji:

18.04.2017 r. od godz. 9:00 – 8.05.2017 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie  

18.04.2017 r. - 12.05.2017 r. - weryfikacja wniosków przez szkołę

7.06.2017 r. godz. 9:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji 

8.06-16.06.2017 r. - potwierdzanie przez Rodziców woli uczęszczania do szkoły kandydatów zakwalifikowanych

19.06.2017 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

20-23.06.2017 r. - rekrutacja uzupełniająca

(ogłoszenie list zakwalifikowanych 11.07.2017 r. godz. 9:00).

Szczegółowe informacje: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków


Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest systemem elektronicznym ELEMENTO. 

Kartę zapisu należy pobrać ze strony: https://krakow.elemento.pl. 

Pobraną kartę zapisu należy wypełnić w systemie Elemento, a następnie po podpisaniu przez obojga rodziców/opiekunów dostarczyć do sekretariatu szkoły. Ewentualnie kartę zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły, uzupełnić, podpisać i zostawić w sekretariacie szkoły.

Rodzice kandydatów mieszkających poza obwodem naszej szkoły, proszeni są o zapoznanie się z Uchwałą Nr LXVI/1651/17Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych:  http://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych.html

 

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 podane zostały dnia 15 kwietnia 2017 r. 

 

Oferta edukacyjna

W naszej Szkole panuje przyjazna atmosfera. Organizujemy wiele szkolnych konkursów przedmiotowych, artystycznych i plastycznych. Odpowiadamy na potrzeby i możliwości dzieci oraz Rodziców. Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach pozaszkolnych. W ciągu długiej działalności szkoły wypracowaliśmy swoje tradycje. Oferujemy wszechstronny rozwój młodego człowieka. Zajęcia u nas odbywają się na jedną zmianę,lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.30. Po zajęciach zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej do godz. 17.00.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Dajemy solidną podstawę w zakresie kształcenia ogólnego.

   

Rozwijamy zainteresowania uczniów, organizujemy ciekawe koła zainteresowań. (kółko szachowe, robotyka, klub narciarki, taniec nowoczesny)

   

 Dbamy o bezpieczeństwo - szkoła posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, wejście i wyjście jest chronione domofonem.

  

W szkole jest kuchnia, która serwuje smaczne domowe obiady w korzystnej cenie. 

Świetlica jest czynna od 7:00 do 17:30 

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE, GALERIA