Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zebranie z Rodzicami uczniów klas 8

8 września 2018

Dnia 27 września (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla Rodziców klas VIII.

Spotkanie będzie dotyczyło egzaminu ósmoklasisty (sposobie przeprowadzenie i organizacji).

EK