Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Polska w piosence

16 kwietnia 2018

Dnia 11 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się między przedszkolny konkurs „Polska w piosence”. Brały w nim udział zespoły oraz soliści. Po wysłuchaniu wszystkich występów jury w składzie: Józefa Sitnik, Lidia Koziołek – Pilikowska oraz Monika Walas ogłosiło werdykt oraz rozdało nagrody według poszczególnych miejsc.
W kategorii soliści dwa I miejsca zdobyli:
Elżbieta Kucharzyk oraz Albert Nawrocki z Samorządowego Przedszkola nr 5 w Krakowie. Uczestników przygotowała p. Aneta Korona.
W kategorii zespoły miejsca III zdobyli:
- Grupa III z Samorządowego Przedszkola nr 17 w Krakowie – przygotowanie p. Alicja Adamczyk i p. Anna Ilczyszyn
- Grupa IV z Samorządowego Przedszkola nr 17 w Krakowie – przygotowanie p. Alina Pacura i p. Ewa Brodacka
II miejsce zdobyła:
- Grupa Maluszków z Przedszkola nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie – przygotowanie p. Marta Jarosz
I miejsca zdobyła:
- Grupa Starszaków z Przedszkola nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie – przygotowanie p. Katarzyna Skałba
- Grupa X z samorządowego Przedszkola nr 5 w Krakowie – przygotowanie p. Aneta Korona
Jury oprócz walorów wokalnych brało pod uwagę strój, choreografię oraz ogólny wyraz artystyczny.
Dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 5 w Krakowie pięknie uświetniły nasz konkurs występem teatralno – muzycznym opowiadającym o legendach krakowskich.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkich przedszkolakom jak i nauczycielom za piękne przygotowanie się do uczestnictwa w konkursie i zapraszamy na kolejne konkursy organizowane przez naszą szkołę.

 

MW