Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Cyfrowobezpieczni.pl

9 kwietnia 2018

Szkoła Podstawowa nr 16 uczestniczy w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”,  który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

W ramach tego projektu w środę, 4 kwietnia 2018 r. odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Warsztaty i zajęcia dotyczące podstawowych problemów cyberbezpieczeństwa uczniów przeprowadził Edukator bezpieczeństwa cyfrowego p. Kamil Kopij.

Dzień rozpoczął się od spotkania Edukatora z Panem Dyrektorem, podczas którego przedstawiona została oferta wsparcia oferowanego przez Stowarzyszenie „Miasto w Internecie”.

Podczas spotkanie Edukatora ze społecznością szkolną, w ramach tzw. „apelu”, poruszony został temat bezpiecznego logowania i budowania haseł.

W dalszej kolejności odbyły się trzy warsztaty, przeprowadzone w klasach czwartych oraz w klasie piątej, poświęcone tematyce bezpiecznego wizerunku w sieci oraz form cyberprzemocy.

Na koniec odbyło się spotkanie się z Gronem Pedagogicznym, podczas którego Edukator omówił tematykę cyberzagrożeń występujących wśród uczniów oraz sposoby ich zapobiegania.

Całość działań podejmowanych w szkole w ramach uczestnictwa w Projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” to działania informacyjne, edukacyjne i motywujące uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcję szkoły do zdobycia wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

Tekst. E. Trójniak-Sponder