Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

"Pamięć Pokoleń"

4 kwietnia 2018

Nasza szkoła bierze udział w programie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie "Pamięć Pokoleń” objętym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Polega on na zorganizowaniu stałej opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad grobami osób zasłużonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej oraz ofiar systemów totalitarnych. W ramach programu objęliśmy szczególną opieką groby ks. Władysława Gurgacza i Stefana Balickiego oraz Stanisława Szajny i Michała Żaka znajdujące się na Cmentarzu Rakowickim. Uczniowie klasy VII a uprzątnęli nagrobki i zapalili znicze.

B. Maziarz