Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Muzeum Archeologiczne

21 marca 2018

Klasy 5 i 6 pierwszy dzień kalendarzowej wiosny spędziła w Muzeum Archeologicznym

Pierwszym tematem był „Starożytny Egipt”. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć sarkofagi oraz mumię ludzką i zwierzęcą, tkaniny i całuny grobowe.

Druga wystawa „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” prezentowała najdawniejszą przeszłość Małopolski pomiędzy 70 000 lat p.n.e. a rokiem 1300 n.e. Dzieci zapoznały się ze zmianami środowiska, sposobami zdobywania pożywienia, osadnictwem, ubiorami, ozdobami, uzbrojeniem, wytwórczością, wymianą, wierzeniami i sztuką.

Na zakończenie zwiedzania uczniowie zobaczyli film z rozwijania mumii Aset-iri-khet-es.

AG